• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Oprava lávky retenční nádrže

Po vzájemné spolupráci se státním podnikem Lesy ČR se podařilo začátkem měsíce října odstranit zbytky rozpadlé lávky a s využitím zvedací techniky osadit novou dřevěnou lávku. V nejbližších dnech bude projektantem, kterému bylo přiděleno zpracování dokumentace k opravě poškozených úseků, provedena prohlídka koryta potoku Kopná.