• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Územní plán obce

Informace o vydaném Opatření obecné povahy č. 1/2012/p – Územním plánu Podkopná Lhota ve smyslu § 165 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota vydalo dne 13. 7. 2012 usnesením č. 3/13Z/2012 Územní plán Podkopná Lhota formou Opatření obecné povahy č. 1/2012/p, které nabylo účinnosti dne  4. 8. 2012. Územní plán řeší vymezení všech funkčních ploch na území obce – k.ú. Podkopná Lhota.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet na:

 • Obecním úřadu Podkopná Lhota – kompletní dokumentace
 • Na internetové stránce Obce Podkopná Lhota – úřední deska
 • Městském úřadu Slušovice, stavebním úřadu
 • Městském úřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu – u pořizovatele
 • Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu
Opatření obecné povahy č. 1/2012/p
Územní plán obce Podkopná Lhota – textová část (odůvodnění)
Územní plán obce Podkopná Lhota – hlavní výkres
Zpráva o uplatňování územního plánu Podkopná Lhota v uplynulém období 2011 – 2017