• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Realizované projekty

Regenerace vrtu PL-1-98

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem podpory byla regenerace původního vrtu z roku 1998 sloužícího k zásobování obce pitnou vodou. Cílem projektu bylo zvýšit vydatnost a prodloužit jeho životnost.

             www.mzp.cz                                                             www.sfzp.cz

Celkový rozpočet akce: 336 622 Kč
Dotace : 235 635 Kč
Spolufinancování obce: 100 987 Kč

Zvýšení akceschopnosti a připravenosti JSDHO Podkopná Lhota zakoupením výkonné elektrocentrály

Projekt „Zvýšení akceschopnosti a připravenosti JSDHO Podkopná Lhota zakoupením výkonné elektrocentrály“ byl realizován za přispění dotačních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje.

Účelem projektu bylo vybavit jednotku dobrovolných hasičů výkonnou elektrocentrálou:

 • Grizzli 16 000 H CCL EFI

Celkový rozpočet akce: 240 790 Kč

Dotace (69,83%): 168 143 Kč

Spolufinancování obce (30,17%): 72 647 Kč

Vykoupení objektu č.p. 92 – bytový dům

Podkopná Lhota – výkup objektu č.p. 92

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem financí České republiky na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Předmětem podpory byl výkup objektu č.p. 92, který bude po výkupu a změně užívání disponovat 7 bytovými jednotkami a bude tak uspokojena problematika nájemního bydlení, která je v současné době často diskutovaným tématem v obcích České republiky. Bytová politika se stává jednou z důležitých oblastí, na níž je třeba se s výhledem do budoucna pečlivě zaměřit. Cílem projektu bylo tuto nemovitost vykoupit a po drobných úpravách v objektu zajistit dostupnost dlouhodobého bydlení formou obecních nájemních bytů.

www.mfcr.cz                                                           

Celkový rozpočet akce: 10 900 000 Kč
Dotace : 8 896 794 Kč
Spolufinancování obce: 2 003 206 Kč

Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Podkopná Lhota

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem podpory bylo vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu a jeho napojení na vodárenskou soustavu obce. Cílem projektu bylo posílit stávající jímání podzemní vody.

             www.mzp.cz                                                             www.sfzp.cz

Celkový rozpočet akce: 1 570 270 Kč
Dotace : 1 040 628 Kč
Spolufinancování obce: 529 642 Kč

 

Zvýšení akceschopnosti JSDHO Podkopná Lhota zakoupením věcných prostředků PO

Projekt „Zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Podkopná Lhota zakoupením věcných prostředků požární ochrany“ byl realizován za přispění dotačních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje.

Účelem projektu bylo vybavit jednotku dobrovolných hasičů chybějícími věcnými prostředky, a to:

 • 4 ks zásahového obleku Patriot Elite komplet
 • 6 ks zásahové obuvi HAIX Fire Flash 2
 • 1 ks nastavovacího žebříku záchranářského
 • 1 ks přetlakového ventilátoru PH-VP450

Celkový rozpočet akce: 162 990 Kč

Dotace (68,1%): 111 000 Kč

Spolufinancování obce (31,9%): 51 990 Kč

 

Obnova majetku po živelní pohromě – komunikace Hrubý Les

Obnova jediné přístupové komunikace k RD v místní části Podkopná Lhota – Hrubý Les na p.č. 1219/2 – 117D917001642

Projekt „Obnova jediné přístupové komunikace k RD v místní části Podkopná Lhota – Hrubý Les na p.č. 1219/2“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Předmětem projektu bylo odstranění materiálu naplaveného na krajnicích, obnova záchytných příčných odvodňovacích žlabů, obnova rovnosti krytu s využitím recyklátu a provedení obrusné vrstvy živičným povrchem.

Celkový rozpočet akce: 502 806 Kč

Dotace (70%): 351 964 Kč

Spolufinancování obce (30%): 150 842 Kč

 

Nový dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH Podkopná Lhota

Ve čtvrtek 28. září 2017 byl za účasti starosty a místostarosty obce, faráře P. Dr. Mgr. ICLic. Mariusze Sienkowského a široké veřejnosti slavnostně před Kaplí sv. Václava při konání tradiční Svatováclavské mše pokřtěn nový dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním (přívěsným vozíkem) DA-L1Z  Ford Transit Kombi L2 350 Trend pro jednotku SDH Podkopná Lhota, který byl následně předán do užívání veliteli jednotky SDH Podkopná Lhota panu Leoši Gerychovi.

V dubnu roku 2016 podala Obec Podkopná Lhota na Ministerstvo vnitra žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Podkopná Lhota v požadované výši dotace 450 000 Kč. Předložená žádost byla v hodnocení všech žádostí v rámci Zlínského kraje vybrána a doporučena k realizaci.

V březnu roku 2017 podala Obec Podkopná Lhota žádost o dotaci na pořízení uvedeného dopravního automobilu s přívěsným vozíkem pro jednotku SDH Podkopná Lhota v požadované výši dotace 300 000 Kč ještě na Zlínský kraj. Předložená žádost byla akceptována a Zlínský kraj se tedy taktéž podílí na realizaci pořízení nového DA s přívěsným vozíkem, a to v požadované výši dotace.

Po výběrovém řízení na dodavatele konaném v dubnu 2017 byla podepsána smlouva se společností Auto Viki a.s. na nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním za cenu 933 878 Kč. Na pořízení uvedeného technického prostředku obdrží Obec Podkopná Lhota od Ministerstva vnitra částku ve výši 450 000 Kč a od Zlínského kraje částku ve výši 300 000 Kč. Zbylých 183 878 Kč bude hrazeno z rozpočtu obce.

Díky poskytnutým dotacím bude zajištěna bezpečná a spolehlivá doprava hasičů a věcných prostředků požární ochrany na místo události, případně přeprava osob při plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Pořízený majetek bude využíván pro efektivní provádění požárního zásahu a záchranných prací při živelných pohromách a jiných MU i mimo katastrální území obce Podkopná Lhota.

Dopravní automobil DA-L1Z Ford Transit Kombi L2 350 Trend:
Devítimístný dopravní automobil je postaven na podvozku Ford Transit Kombi L2 350 Trend 4 x 2. Pohání ho naftový motor  2.0 TDCi o výkonu 96 kW a kroutícím momentu 385 Nm, splňující emisní normu Euro 6. Manuální převodovka je šestistupňová. Ve výbavě nechybí elektronický stabilizační systém ESP včetně ochrany proti převrácení, nouzový brzdový asistent, asistent pro rozjezd do svahu a kontroly trakce a parkovací čidla vpředu i vzadu na vozidle.

Pro komfort osádky je vůz osazen klimatizací a programovatelným nezávislým topením s dálkovým ovládáním, díky kterému je start zaručen až do teploty –29°C.

Dopravní automobil je v prostoru místa pro nástup strojníka vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci autobaterií.

Osvětlení prostoru okolo vozu je zajištěno vně umístěnými LED světlomety částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. Oranžová blikající světla na zadní stěně nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku.

Vybavení vozidla:
– vozidlová analogová radiostanice Mototrbo DM 4600 VHF
– 2 ks požárních světlometů s magnetickým uchycením
– 2 ks ručních radiostanic Mototrbo DP 1400 VHF včetně dobíjecích úchytů
– 2 ks ručních svítilen SURVIVOR LED ATEX Streamlight, včetně dobíjecích úchytů
– autorádio
– zvláštní výstražné zařízení umožňující reprodukci mluveného slova
– tažné zařízení pro připojení požárního přívěsu o celkové hmotnosti nejméně 2000 Kg
– lékárnička velikosti III
– 2 ks přenosných hasících přístrojů
– variabilní ruční vyprošťovací nástroj
– vyprošťovací nůž
– vytyčovací červenobílá páska
– požární přívěs nákladní (přívěsný vozík) s ložnou plochou 2000 x 1000 mm se 4 kotvícími body, opěrným kolečkem na oji, 2 stabilizačními podpěrami a 2 zakládacími klíny


Snížení energetické náročnosti veřejné budovy

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy č.p. 85 v obci Podkopná Lhota – CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001936

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu byly stavební úpravy spočívající v zateplení vnějších stěn obálky, zateplení půdního prostoru, podlahy v 1 N.P. a nový zdroj včetně otopného systému. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkový rozpočet akce: 2 664 926 Kč
Dotace (40%): 1 065 970 Kč
Spolufinancování obce: 1 598 956 Kč