• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Výběrová řízení

Informace – výzva a zadávací podmínky – Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro Obec Podkopná Lhota

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení – průzkumný vrt

Vysvětlení zadávací dokumentace – průzkumný vrt

Oznámení – výzva a zadávací podmínky k podání nabídky – průzkumný vrt

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení – průzkumný vrt

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení vybraného uchazeče – vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod

 Vysvětlení zadávací dokumentace – vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro Obec Podkopná Lhota

 Výzva k podání nabídky – vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro Obec Podkopná Lhota

 Vysvětlení zadávacích podmínek – obnova jediné přístupové komunikace do místní části Podkopná Lhota – Hrubý Les na p.č. 1219/2 k zajištění příjezdu k RD

 Výzva k podání nabídky – obnova jediné přístupové komunikace do místní části Podkopná Lhota – Hrubý Les na p.č. 1219/2 k zajištění příjezdu k RD

 Výzva k podání nabídky – pořízení dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro Obec Podkopná Lhota

 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace – Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 85 v Podkopné Lhotě

 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci – Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 85 v Podkopné Lhotě

 Dodatečné informace 2 k zadávací dokumentaci – Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 85 v Podkopné Lhotě

 

Odkaz na profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-podkopna-lhota_4580/