• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Info dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace

 1. Název
 Obec Podkopná Lhota
 2. Důvod a způsob založení
Obec Podkopná Lhota vykonává svou činnost dle zákona o obcích, tj. zákona č. 128/2000 Sb. Více informací o způsobu založení lze nalézt v sekci „Historie obce
 3. Organizační struktura
Obec Podkopná Lhota je tvořena zastupitelstvem. Zastupitelstvo je složeno ze starosty, místostarosty, finančního výboru, kontrolního výboru a pracovní komise určené pro správu obecního vodovodu. Všechny tyto informace, včetně osob zastávajících jednotlivé funkce lze nalézt v sekci „Obecní úřad“ a záložce „Zastupitelstvo obce„. Po najetí ukazatele myši na vytvořenou organizační strukturu se zobrazí jména členů zastupitelstva zařazených na danou funkci.
 4. Kontaktní spojení
 4.1. Kontaktní poštovní adresa
Podkopná Lhota 37
763 18 Trnava
okr. Zlín
 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Podkopná Lhota 37
 4.3. Úřední hodiny
Pondělí
8.00 – 11.30     12.30 – 17.00
Středa
8.00 – 11.30     12.30 – 17.00
 4.4. Telefonní spojení
tel. +420 577 988 247
mob. +420 602 572 382
 4.5. Číslo faxu
 Obecní úřad není vybaven faxovacím zařízením.
 4.6. Adresa internetové stránky
 www.old.podkopnalhota.cz
 4.7. Adresa e-podatelny
 podkopnalhota@volny.cz
 4.8. Další elektronické adresy
 –
 5. Případné platby lze poukázat
Komerční banka
Č.účtu: 10326661/0100
 6. IČ
 00544493
 7. DIČ
 –
 8. Dokumenty
 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska – obsahuje všechna důležitá oznámení a ohlášení. Lze ji nalézt v sekci „Obecní úřad“
Usnesení zastupitelstva – obsahuje všechna doposud vydaná usnesení zastupitelstva rozčleněna dle ročníků. Nachází se stejně, jako úřední deska, v sekci „Obecní úřad“
Obecně závazné vyhlášky– jsou zobrazeny taktéž v sekci „Obecní úřad“. Na této stránce jsou zveřejněny aktuálně platné vyhlášky. Všechny tyto soubory jsou zveřejněny ve formátu pdf, aby byla zachována kompatibilita zobrazování.
 8.2. Rozpočet
Rozpočet obce je zpřístupněn v sekci „Obecní úřad“ a záložce „Rozpočet obce
 9. Žádosti o informace
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – o svobodném přístupu k informacím jsou podávány:
– ústní formou – kancelář starosty obce
– písemnou formou – osobně v kanceláři, popř. poštou na adresu Obecního úřadu, nebo v elektronické formě v podobě e-mailu
– telefonicky
 10. Příjem žádostí a dalších podání
– písemnou formou osobně v kanceláři Obecního úřadu
– elektronicky prostřednictvím e-mailu
– elektronicky prostřednictvím datové schránky
 11. Opravné prostředky
Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář v elektronické podobě. Opravný prostředek lze podat buď písemnou nebo ústní formou do protokolu. Z podání musí být patrné, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
 12. Formuláře
Na webu obce jsou v sekci „Životní situace“ v elektronické podobě umístěny formuláře určené ke stažení a následnému vyplnění z oblasti nejčastěji uzavíraných smluv a pak také z oblasti týkající se stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a výpisu informací prostřednictvím systému Czechpoint.
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Rady a informace určené pro řešení životních situací lze nalézt taktéž v sekci „Životní situace„, kde jsou rámcově děleny do 5 oblastí. Všechny informace jsou převzaty z webového portálu Statutárního města Zlína, přičemž příslušné úkony spjaté s řešením těchto životních situací jsou v případě obce Podkopná Lhota převzaty Obcí s rozšířenou působností Vizovice, v jejímž území Podkopná Lhota náleží.
 14. Předpisy
Přehled právních předpisů, jimiž se Obecní úřad řídí je zpřístupněn v sekci „Užitečné odkazy„. Kromě těchto předpisů je nutné ještě sledovat usnesení zastupitelstva v sekci „Obecní úřad“ a záložce „Usnesení zastupitelstva„.
 14.1. Vydané právní předpisy
Vydané právní předpisy platné pro území obce jsou zveřejňovány formou obecně závazných vyhlášek, popř. instrukcemi, směrnicemi a pokyny. Všechny tyto informace je možno nalézt v sekci „Obecní úřad“ a záložkách „Vyhlášky„, popř. „Úřední deska„.
 15. Úhrady za poskytování informací
 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad Podkopná Lhota je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady. Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 22.10.2019 usnesením číslo 14/6Z/18-22/2019 „Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 16. Licenční smlouvy
 16.1. Vzory licenčních smluv
 16.2. Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Podkopná Lhota poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017 
Výroční zpráva za rok 2018  
Výroční zpráva za rok 2019  
Výroční zpráva za rok 2020  
Výroční zpráva za rok 2021  
18. Žádosti a odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb.
Rok 2022
Žádost č. 1 včetně odpovědi
 
Rok 2021
Žádost č. 1 včetně odpovědi
 
Rok 2020
Žádost č. 1 včetně odpovědi
 
Rok 2019
Žádost č. 1 včetně odpovědi
Žádost č. 2 včetně odpovědi
Žádost č. 3 včetně odpovědi
Žádost č. 4 včetně odpovědi
Žádost č. 5 včetně odpovědi
Žádost č. 6 včetně odpovědi
Žádost č. 7 včetně odpovědi
Žádost č. 8 včetně odpovědi
Žádost č. 9 včetně odpovědi
Žádost č. 10 včetně odpovědi
Žádost č. 11 včetně odpovědi
Žádost č. 12 včetně odpovědi
Žádost č. 13 včetně odpovědi
Žádost č. 14 včetně odpovědi
Žádost č. 15 včetně odpovědi
Žádost č. 16 včetně odpovědi
 
Rok 2018
Žádost č. 1 včetně odpovědi
Žádost č. 2 včetně odpovědi
Žádost č. 3 včetně odpovědi
 
Rok 2017
Žádost č. 1 včetně odpovědi
Žádost č. 2 včetně odpovědi
Žádost č. 3 včetně odpovědi
Žádost č. 4 včetně odpovědi
Žádost č. 5 a 6 včetně odpovědi
Žádost č. 7 včetně odpovědi
Žádost č. 8 včetně odpovědi
 
Rok 2016
Žádost č. 1 včetně odpovědi