• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 11Z/2012

Usnesení 1/11Z/2012 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Irenu Knedlovou a ověřovatele p. Marka Marušáka a p. Lubomíra Minaříka.
Hlasování:                       Pro: 7                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 2/11Z/2012 Odsouhlasení odkoupení obecního pozemku pro p. Marka Vyvlečku a p. Libora Bořutu za cenu 10Kč/m2.
Hlasování:                       Pro: 7                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 3/11Z/2012 Schválení směny pozemků pro p. Marka Marušáka, p. Josefa Minaříka, p. Martina Hanáka a p. Josefa Minaříka za obecní pozemek po řádném zaměření dotčených pozemků. Navržená částka za směnu pozemků činí 21 Kč/m2.
Hlasování:                       Pro: 7                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 4/11Z/2012 Vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhovanému Územnímu plánu Podkopná Lhota. Součástí je i předložení upraveného územního plánu obce Podkopná Lhota.
Hlasování:                       Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/11Z/2012 Projednání dodatku k nájemní smlouvě kadeřnictví p. Lenky Minaříkové. Pan Josef Minařík předběžně oznámil ukončení činnosti. Výpověď bude dodána v písemné formě. Bez hlasování.
Hlasování:                       Pro: 0                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 6/11Z/2012 Změna výše poplatků za odběr vody pro podnikatele v k.ú. obce Trnava. Poplatky budou řešeny až na konci kalendářního roku 2012.
Hlasování:                       Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 7/11Z/2012 Schválení veřejnoprávní smlouvy mezi ORP Vizovice a obcí Podkopná Lhota týkající se výkonu v přenesené působnosti.
Hlasování:                       Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 8/11Z/2012 Schválení výstavby bazénu náležícího k Penzionu Kopná na pozemku p. Josefa Minaříka.
Hlasování:                       Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0