• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Májová diskotéka & Den dětí

Odpoledne a večer dne 1.6.2012 byl v Podkopné Lhotě zasvěcen oslavám dětského dne spojeného s májovou diskotékou. Oslavy a celý program připravený pro děti se odehrával v prostorách kulturní místnosti. Organizace akce se chopil spolek SDH Podkopná Lhota. Na děti byla přichystána spousta her doplněných o karaoke vystoupení těch „nejmenších“. K tanci a poslechu zahrál DJ se skvěle připraveným seznamem skladeb. K občerstvení zajistili dobrovolní hasiči grilovaná kuřata a točené pivo.

Děti si celé odpoledne náležitě užily a při soutěžích získaly spoustu dobrot. Mimoto dostaly i mnoho poučných materiálů v podobě omalovánek a pexes s tématikou hasičů a základních informací co dělat, když nastane nějaká mimořádná událost. Pro pobavení a rozveselení nechyběly ani balónky.

Kulturní akci finančně a materiálně podpořili následující sponzoři: Obec Podkopná Lhota, Ing. Rudolf Bořuta, Josef Minařík, Jaroslav Janů, Zdeněk Bořuta, Lenka Vajďáková, Marcel Mahďák, společnost Agrobac a firma Hyge. Všem sponzorům starosta obce mnohokrát děkuje za spolupráci a přispěné dary, či finanční obnosy.

Zároveň starosta obce děkuje i všem členům SDH podílejícím se na organizaci akce. Velké dík patří Irči Gargulákové, Vlastíku Vajďákovi, Kateřině Hatrikové a Radku (besedníkovi), kteří svými zkušenostmi velkou měrou přispěli k urychlení procesu grilování a tím tak podpořili základní team tvořený Lenkou Vajďákovou a Marcelem Mahďákem. Stejně tak se na vydařené akci podíleli i Martina Bečicová, Josef Gargulák, David Malčík, Adam Jakuba, Josef Jakuba, Simona Malčíková, Aneta Malčíková a Miriam Malčíková. Ti se starali o zábavu dětí a obsluhu.