• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 12Z/2012

Usnesení 1/12Z/2012 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Irenu Knedlovou a ověřovatele p. Marka Vyvlečku a p. Zdeňka Šlahaře.
Hlasování:                      Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/12Z/2012 Schválení žádosti odkoupení obecního pozemku pro paní Marcelu a pana Zdeňka Bořutovy.
Hlasování:                      Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/12Z/2012 Seznámení zastupitelů s výsledkem hospodaření za rok 2011 a odsouhlasení termínu 31.12.2013 k odstranění zjištěných nedostatků ve zprávě 377/2011/KŘ.
Hlasování:                      Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/12Z/2012 Seznámení zastupitelstva se závěrečným účtem za rok 2011 a následné odsouhlasení.
Hlasování:                      Pro: 7                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 5/12Z/2012 Projednání a následné schválení rozpočtového opatření č. 1 ve výši 196 000 Kč.
Hlasování:                      Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0