• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 4Z/2011

Usnesení 1/4Z/2011 Volba starosty obce Podkopná Lhota. Jediným navrženým kandidátem na starostu obce je p. Josef Jakuba. Po navržení kandidáta proběhlo hlasování – tajná volba.
Hlasování:                     Pro: 8                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 2/4Z/2011 Uskutečnění volby místostarosty obce Podkopná Lhota. Na pozici místostarosty byli navrženi 2 kandidáti, p. Josef Minařík a pí. Irena Knedlová. Zastupitelstvo zvolilo na pozici místostarosty obce Podkopná Lhota p. Josefa Minaříka v počtu:
Hlasování:                     Pro: 5                       Proti: 3                       Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 3/4Z/2011 Pan Ing. Ivan Zinrák provede společně s p. Liborem Baďurou fyzickou inventuru movitého majetku obce Podkopná Lhota. Po provedené inventuře bude sepsán odpis majetku, který již nelze používat. Současně s tím bude oceněn movitý majetek dle platných tabulek.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/4Z/2011 Zadání územního plánu obce.
Hlasování:                     Pro: 8                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 5/4Z/2011 Projednání změn územního plánu obce.
Hlasování:                     Pro: 8                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 6/4Z/2011 Schválení pověřeného zastupitele. Navržen byl p. Josef Minařík.
Hlasování:                    Pro: 8                       Proti: 1                       Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení 7/4Z/2011 Návrh k prodeji obecního majetku, a to budovy bývalé školky a přilehlého pozemku.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 8/4Z/2011 Schválení průjezdu historických vozidel obcí ve dnech 18-21.8.2011.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 9/4Z/2011 Projednání poskytnutí půjčky MAS Vizovicko-Slušovicko.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0