• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 5Z/2011

Usnesení 1/5Z/2011 Zveřejnění informace občanům Podkopné Lhoty prostřednictvím infokanálu, místního rozhlasu a vývěsky o možnosti podání žádosti o změnu pozemku, které budou do změny ÚP zařazeny. Termín uzávěrky žádostí je stanoven na 30.4.2011.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/5Z/2011 Členové zastupitelstva byli seznámeni s darovací smlouvou mezi SK Podkopná Lhota a obcí Podkopná Lhota, která se týká převodu kulturního zařízení ze sportovního klubu na obec. Po seznámení proběhlo hlasování ve prospěch převodu.
Hlasování:                     Pro: 0                       Proti: 9                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/5Z/2011 Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s fungováním obecního vodovodu. Současně uvedl, že vyvolá schůzku s Ing. Janem Benešem – správcem vodovodu. Obecní zastupitelstvo hlasovalo o uskutečnění této schůzky, na níž by měly být dohodnuty podmínky, podle kterých bude určen člen zastupitelstva, jež bude mít na starost fungování vodovodu.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/5Z/2011 Byl projednán návrh místostarosty obce p. Josefa Minaříka na jeho úřední hodiny, které by chtěl mít každý čtvrtek od 18:00-19:30 hodin a návrh na jeho odměnu 7 500 Kč/měsíc.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/5Z/2011 Zastupitelstvo navrhlo převést elektroměr kulturního zařízení na obec a do obchodu smíšeného zboží p. Milady Hanákové budou instalovány odpočtové hodiny.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 6/5Z/2011 Starosta obce přednesl návrh na změnu nájemní smlouvy kadeřnictví pí. Lenky Minaříkové s tím, že smlouva bude předložena na dalším jednání k odsouhlasení a podpisu.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 7/5Z/2011 Starosta obce navrhl termín veřejné besedy s občany na 20.5.2011.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0