• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 7Z/2011

Usnesení 1/7Z/2011 Schválení darovací smlouvy od Zlínského kraje a následné přijetí daru ve výši 820 000 Kč.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/7Z/2011 Projednání darovací smlouvy na kulturní dům v Podkopné Lhotě a jeho následné předání a zápis do katastru nemovitostí.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/7Z/2011 Návrh částky na zapůjčení Kulturního domu v Podkopné Lhotě. Pro občany Podkopné Lhoty bude částka na zapůjčení Kulturního domu 1000 Kč. Pro ostatní zájemce o pronájem se stanovuje částka ve výši 1500 Kč.
Hlasování:                     Pro: 7                       Proti: 1                       Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 4/7Z/2011 Projednání žádosti o pronájem Kulturního zařízení obce Podkopná Lhota pro p. Šárku Tesařovou z důvodu provozování pohostinství.
Hlasování:                     Pro: 0                       Proti: 9                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/7Z/2011 Stanovení výše pronájmu místnosti, v budově obecního úřadu, kde je provozováno kadeřnictví. Návrh provozovatele kadeřnictví, p. Lenky Minaříkové, je částka 800 Kč/měsíc.
Hlasování:                     Pro: 5                       Proti: 4                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 6/7Z/2011 Stanovení nájemní částky za poskytnutou místnost v budově obecního úřadu řidičům dopravní společnosti HousaCar k přespání. Majitel společnosti p. Housa navrhuje částku 500 Kč/měsíc.
Hlasování:                     Pro: 8                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 7/7Z/2011 Provedení kontroly stavu vodoměrů, jejich zápis a výběr poplatků v domácnostech za spotřebovanou vodu. Termín zahájení 1.11.2011. Výběrčími a kontrolory budou p. Marek Marušák a p. Josef Jakuba.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 8/7Z/2011 Mikulášská nadílka se bude konat v sobotu 3.12.2011 v Kulturním zařízení Podkopné Lhoty. Podrobnosti budou projednány následně.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 9/7Z/2011 Projednání možnosti získání dotace na opravy komunikací po letošních povodních.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0