• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 8Z/2011

Usnesení 1/8Z/2011 Projednání a schválení předběžného rozpočtu obce Podkopná Lhota na rok 2012.
Hlasování:                     Pro: 8                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/8Z/2011 Prodej pozemku parcelního čísla 736/7 a p.č. 736/8 o výměře 172 m2. Navrhnuta cena 30 Kč/m2. Kupující zároveň navrhuje, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí sám.
Hlasování:                     Pro: 7                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 3/8Z/2011 Projednání a schválení nulové odměny pro místostarostu obce Podkopná Lhota p. Josefa Minaříka. Místostarosta navrhuje, aby byla tato částka rozdělena mezi sportovce a SDH.
Hlasování:                     Pro: 7                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 4/8Z/2011 Poskytnutí mimořádného příspěvku na MAS (místní akční skupinu) Vizovice pro kalendářní rok 2012 ve výši 10 732 Kč.
Hlasování:                     Pro: 8                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/8Z/2011 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota stanovilo minimální odběr vody z obecního vodovodu v roce 2012 na množství 50 m3, tj. množství vody v hodnotě 1 000 Kč. V případě, že tento odběr nebude realizován nebo zaplacen, bude přerušena dodávka vody z obecního vodovodu. Kontrola bude provedena měřením na základě zjištění stavu vodoměru odběratele za zúčtovací období daného roku. Vodoměr musí být povinně instalován u každého odběratele vody z vodovodního řádu obce Podkopná Lhota.
Hlasování:                     Pro: 6                       Proti: 1                       Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 6/8Z/2011 Podepisování cestovních příkazů starosty obce Podkopná Lhota p. Josefa Jakuby. Vždy k 30. dni v měsíci bude předseda finanční komise, nebo revizní komise podepisovat cestovní příkazy starosty za uplynulý měsíc.
Hlasování:                     Pro: 8                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0