• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 9Z/2012

Usnesení 1/9Z/2012 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota schválilo rozpočet na rok 2012.
Hlasování:                    Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/9Z/2012 Zastupitelstvo schválilo novou přípojku k vodovodnímu řádu obce Podkopná Lhota pro p. Pavla Bláhu. Podmínky pro připojení a odběr vody z obecního vodovodu jsou uhrazení částky za připojení ve výši 6 000 Kč a platba vodného v částce 30 Kč/m3.
Hlasování:                    Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/9Z/2012 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku k odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:                   Pro: 8                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 4/9Z/2012 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku o poplatcích za psa.
Hlasování:                   Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/9Z/2012 Zastupitelstvo obce schválilo p. Marcela Mahďáka  jako správce infokanálu kabelové televize a internetových stránek Podkopné Lhoty.
Hlasování:                   Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 6/9Z/2012 Zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového řízení na opravu místní příjezdové komunikace k rodinnému domu Garguláků.
Hlasování                    Pro: 8                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 1