• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 19Z/2013

Usnesení 1/19Z/2013 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Irenu Knedlovou a ověřovatele p. Zdeňka Šlahaře společně s p. Markem Vyvlečkou.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/19Z/2013 Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žalobou o určení vlastnictví  k nemovitostem mezi žalobcem (Obec Podkopná Lhota – starosta Josef Jakuba) a žalovaným (SK Podkopná Lhota – jednatel Josef Minařík). Uvedené strany se již zúčastnily prvního soudního stání a na základě vyvstalé dohody bylo svoláno dnešní zasedání zastupitelstva. Žalovaný navrhuje navrátit zpět do majetku obce pouze travní plochu – hřiště (p.č. 1063/2 o výměře 6463 m2 v k.ú. Trnava u Zlína – ostatní plocha), přičemž kabinové zázemí (p.č. 528 o výměře 149 m2  v k.ú. Trnava u Zlína – zastavěná plocha a nádvoří ) si chce ponechat. Jelikož nechce žalovaný navrátit všechny uvedené nemovitosti, které jsou předmětem soudního sporu, bylo vyvoláno hlasování ve věci pokračování v soudním sporu o určení vlastnictví k dotčeným nemovitostem.
Hlasování:                        Pro: 5                       Proti: 4                    Zdrželi se hlasování: 0