• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 2Z/2010

Usnesení 1/2Z/2010 Místostarosta obce Podkopná Lhota seznámil přítomné členy zastupitelstva s výsledkem jednání s p. Voráčem – firma RM GAS Hvozdná, která naší obci, z důvodu neuhrazeného dluhu za plynofikaci obce, zablokovala majetek a běžné účty obce. Výsledkem tohoto jednání byla dohoda o splátkovém kalendáři pro naši obec, a to na měsíční splátky ve výši 50. 000 Kč. Po schválení návrhu dohody mezi p. Zbyňkem Voráčem – RM GAS Hvozdná 190 a obcí Podkopná Lhota bude odblokován majetek a běžné účty obce.
Hlasování:                      Pro: 7                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0