• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 1Z/2010

Usnesení 1/1Z/2010 Řešení problematiky elektrické energie obce Podkopná Lhota. Bude provedena kontrola elektroměrů na obecních objektech, budou předloženy doklady – zálohy na elektrickou energii obce.
Hlasování:                      Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/1Z/2010 Starosta obce seznámil  členy zastupitelstva s rozpočtem obce na rok 2011. Rozpočet obce je pro tento rok vyrovnaný, tj. příjmy a výdaje jsou celkem 1 960 100 Kč.
Hlasování:                      Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/1Z/2010 Pro Mikulášskou nadílku bude vypracován seznam dětí v obci, kterým bude předán Mikulášský balíček.
Hlasování:                      Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/1Z/2010 Výběr poplatků za spotřebovanou vodu z obecního vodovodu Podkopná Lhota provede p. Lubomír Minařík společně s p. Lubomírem Garlíkem. Při vybírání poplatků zapíší stav vodoměru u každého odběratele. Vybírání poplatků bude provedeno do konce tohoto roku.
Hlasování:                      Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0