• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Rozpočet obce

Rozpočet obce Podkopná Lhota na rok 2013
Příjmy Částka Paragraf Položka
 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 411 500 1111
 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 97 500 1112
 Daň z příjmů fyz. osob v kap. výnosů 53 200 1113
 Daň z příjmů právnických osob 358 000 1121
 Daň z přidané hodnoty 1 130 200  1211
 Poplatek komunální odpad 200 000 1337
 Poplatek ze psa 2 000 1341
 Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 1345
 Daň z nemovitosti 179 300 1511
 Příjmy z úroků 1 300  2141
 Vodovod – odběr vody 140 000 2342
 Místní rozhlas 25 000 3341
 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku 35 400 2310
 Činnosti knihovnické 26 000 3314
 Sběr a svoz komunálních odpadů 24 000 3722
 CELKEM 2 685 200
Výdaje Částka Paragraf Položka
 Lesní hospodářství 10 000 1032
 Údržba komunikací 60 000 2212
 Dopravní obslužnost 30 000 2221
 Vodovod 50 000 2310
 Mateřská škola 20 000 3111
 Základní škola 50 000 3113
 Místní rozhlas 45 000 3341
 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000 3419
 Veřejné osvětlení 150 000 3631
 Geodet. zaměření, odhady a převody pozemků 55 000 3639
 Svoz nebezpečného odpadu 40 000 3721
 Sběr komunálního odpadu 60 000 3722
 Sběr tříděného odpadu 30 000 3725
 Ochrana obyvatelstva 100 000 5212
 Sbor dobrovolných hasičů 100 000 5512
 Vnitřní správa 1 838 000 6171
 Poplatky bance 10 000 6310
 CELKEM 2 658 000