• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 10Z/2012

Usnesení 1/10Z/2012 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Josefa Jakubu a ověřovatele p. Marka Marušáka společně s p. Zdeňkem Šlahařem.
Hlasování:                    Pro: 7                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/10Z/2012 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota schválilo komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Oprava místní komunikace ke Gargulákům“ po přívalových deštích v srpnu 2011. Členové komise: p. Josef Minařík, p. Libor Baďura, p. Irena Knedlová, p. Josef Jakuba a p. Zdeněk Šlahař.
Hlasování:                    Pro: 7                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0