• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Rozpočet obce

Rozpočet obce Podkopná Lhota na rok 2014
Příjmy Částka Paragraf Položka
 Daňové příjmy 1 295 000 11xx
 Daňové příjmy 1 300 000 12xx
 Poplatky 20 000 13xx
 Komunální odpad 176 000 1340
 Daň z nemovitosti 160 000  1511
 Neinvestiční dotace ze SR 111 000 411x
 MND – za dobývací prostor 58 000 2119 2343
 Pitná voda 199 000 2310 2xxx
 TKR 24 000 3341 2111
 Zájmová činnost v kultuře 6 000 3692 2132
 Nebytové hospodářství 16 000 3613 2132
 Komunální služby a územní rozvoj – za poz. 21 000 3639 21xx
 Sběr a svoz ost. odp. – kovy 17 000 3723 23xx
 Využívání a znešk. kom. odpadů – ostatní příjmy 15 000 3725 23xx
 Činnost místní správy – za služby 2 000 6171 21xx
 Obecné příjmy a výd. z fin. operací 1 000 6310 214x
 CELKEM 3 421 000
Výdaje Částka Paragraf Položka
 Silnice – z. údržba a opravy 45 000 2212 51xx
 Ostatní záležitosti poz. komunikací 3 000 2219 51xx
 Provoz veřejné silniční dopravy – dotace 23 000 2221 5323
 Pitná voda – odm. 3 000 2310 5021
 Pitná voda – služby a opr. 105 000 2310 51xx
 Pitná voda -splátka 300 000 2310 5363
 Činnosti knihovnické – ostatní os. výdaje 4 000 3314 5xxx
 Kaple – EE 23 000 3326 5154
 Rozhlas a televize – služby a opravy 88 000 3341 51xx
 Zájmová činnost v kultuře 15 000 3392 51xx
 Ostatní zál. církví, kultury a sď. prostř. – dotace 32 000 3399 5xxx
 Ostatní tělovýchovná činnost – služby 20 000 3419 51xx
 Využití volného času dětí a mládeže 6 000 3421 5xxx
 Ostatní zájm. činnost a rekreace-značení-stezky 80 000 3429 6121
 Nebytové hosp. – EE 20 000 3613 5154
 Veřejné osvětlení 110 000 3631 51xx
 Výstavba inženýrských sítí – splátky 600 000 3633 51xx
 Územní rozvoj 2 000 3636 51xx
 Komunální služby a územní rozvoj – mat., služby, opravy 61 000 3639 51xx
 Komunální služby a úz. rozvoj – dotace 3 000 3639 522x
 Komunální služby a úz. rozvoj – dotace, poplatky 21 000 3639 53xx
 Sběr a svoz NO 15 000 3721 5169
 Sběr a svoz komunálních odpadů 150 000 3722 51xx
 Sběr a svoz ostatních odpadů 20 000 3723 51xx
 Využití a znešk. odpadů – plasty  30 000 3725 51xx
 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 24 000 3739 5365
 Ochrana obyvatelstva – nespec. rezervy 50 000 5212 5901
 Požární ochrana – CO mat., služby, opravy 132 000 5512 51xx
 Požární ochrana – CO auto 150 000 5512 6123
 Zastupitelstva obcí – odm. 518 000 6112 50xx
 Činnost místní správy 136 000 6171 50xx
 Činnost místní správy – služby, opravy 233 000 6171 51xx
 Obecní příjmy a výd. z fin. operací 6 000 6310 5163
 Pojištění funkčně nespec. 15 000 6320 5163
 Ostatní finanční operace 50 000 6399 5362
 Ostatní činnosti – fin. vypořádání, úroky 25 000 6399 5xxx
 Splátka půjčených prostředků 100 000 8124
 CELKEM 3 218 000

 


Rozpočet obce Podkopná Lhota 2013