• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Archiv úřední desky 2018

Archiv dokumentů úřední desky 2018

Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
1/2018 Obec Podkopná Lhota 11.1.2018 26.1.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru prodeje movitého majetku
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
2/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 22.1.2018 29.1.2018 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 29.1.2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
3/2018 Krajská veterinární stanice SVS 4.2.2018 19.2.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – příloha č. 2 – vzor veterinárního osvědčení pro živočišné produkty
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
4/2018 Krajská veterinární stanice SVS 4.2.2018 19.2.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – příloha č. 1 – vzor objednávky laboratorního vyšetření
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
5/2018 Krajská veterinární stanice SVS 4.2.2018 19.2.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – nová zamořená oblast
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
6/2018 Krajská veterinární stanice SVS 5.2.2018 20.2.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – nová zamořená oblast – domácí chovy prasat
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
7/2018 Obec Podkopná Lhota 5.2.2018 21.2.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru pronájmu části obecní nemovitosti
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
8/2018 Městský úřad Vizovice 15.2.2018 1.3.2018 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – SÚS Zlínska
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
9/2018 Krajská veterinární správa SVS 22.2.2018 8.3.2018 Mahďák
Předmět
 Příloha č. 1 – AMP – mapa zamořené oblasti
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
10/2018 Krajská veterinární správa SVS 22.2.2018 8.3.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – rozšíření zamořené oblasti
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
11/2018 Exekutorský úřad Šumperk 25.2.2018 27.3.2018 Mahďák
Předmět
 Dražební vyhláška – 139EX 12835/16-077 – Zdeněk Knedla
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
12/2018 Obec Podkopná Lhota 28.2.2018 21.5.2020 Mahďák
Předmět
 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Podkopná Lhota na rok 2018 – 2020
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
13/2018 Obec Podkopná Lhota  28.2.2018 30.6.2018 Mahďák
Předmět
 Plnění rozpočtu za rok 2017 – FIN 2-12 M
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
14/2018 Obec Podkopná Lhota 28.2.2018 26.3.2018 Mahďák
Předmět
 Návrh rozpočtu obce Podkopná Lhota na rok 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
15/2018 Krajská veterinární správa SVS 1.3.2018 15.3.2018 Mahďák
Předmět
 Úplné znění nařízení státní veterinární správy – AMP – volně žijící zvěř
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
16/2018 Krajská veterinární správa SVS 1.3.2018 15.3.2018 Mahďák
Předmět
 Úplné znění nařízení státní veterinární správy – AMP – chovy domácích prasat
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
17/2018 DSO – Mikroregion Slušovicko 1.3.2018 20.3.2018 Mahďák
Předmět
 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 – DSO MRS
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
18/2018 DSO – Mikroregion Slušovicko 1.3.2018 20.3.2018 Mahďák
Předmět
 Návrh rozpočtu na rok 2018 – DSO MRS
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
19/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 19.3.2018 26.3.2018 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 26.3.2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
20/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 20.3.2018 31.12.2022 Mahďák
Předmět
 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
21/2018 Zeměměřický úřad 21.3.2018 31.12.2018 Mahďák
Předmět
 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
22/2018 DSO – Mikroregion Slušovicko 24.3.2018 5.4.2018 Mahďák
Předmět
 Pozvánka na zasedání valné hromady DSO MRS – 5.4.2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
23/2018 Krajská veterinární správa SVS 24.3.2018 21.4.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – prohlídka honebních pozemků
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
24/2018 Městský úřad Vizovice 27.3.2018 10.4.2018 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – Rallysprint Kopná
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
25/2018 Městský úřad Vizovice 27.3.2018 10.4.2018 Mahďák
Předmět
 Příloha k Veřejné vyhlášce – OOP – Rallysprint Kopná – situace DZ + vzor povolení k vjezdu
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
26/2018 Obec Podkopná Lhota 2.4.2018 17.4.2019 Mahďák
Předmět
 Rozpočet obce na rok 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
27/2018 Obec Podkopná Lhota 2.4.2018 30.6.2019 Mahďák
Předmět
 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Podkopná Lhota na rok 2018-2020
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
28/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 8.4.2018 2.6.2018 Mahďák
Předmět
 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
29/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 20.4.2018 2.6.2018 Mahďák
Předmět
 Jmenování zapisovatele pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
30/2018 Obec Podkopná Lhota  21.4.2018 21.5.2018 Mahďák
Předmět
 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
31/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 23.4.2018 2.6.2018 Mahďák
Předmět
 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby do Senátu Parlamentu ČR
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
32/2018 Městský úřad Vizovice 23.4.2018 28.4.2018 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
33/2018 Městský úřad Vizovice 23.4.2018 28.4.2018 Mahďák
Předmět
 Příloha k Veřejné vyhlášce – OOP – situace DZ
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
34/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 3.5.2018 2.6.2018 Mahďák
Předmět
 Informace o době a místě konání voleb – doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
35/2018 Krajský úřad Zlínského kraje 7.5.2018 13.6.2018 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
36/2018 Obec Podkopná Lhota 24.5.2018 31.12.2020 Mahďák
Předmět
 Informace o zpracování osobních údajů
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
37/2018 Státní volební komise 3.6.2018 31.8.2018 Mahďák
Předmět
 Výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
38/2018 Krajská veterinární stanice SVS 5.6.2018 20.6.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – květen 2017
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
39/2018 Obec Podkopná Lhota 5.6.2018 21.6.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru pronájmu části obecní nemovitosti
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
40/2018 Obec Podkopná Lhota 8.6.2018 23.6.2018 Mahďák
Předmět
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2017
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
41/2018 Obec Podkopná Lhota 8.6.2018 23.6.2018 Mahďák
Předmět
 Výkaz zisku a ztráty
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
42/2018 Obec Podkopná Lhota 8.6.2018 23.6.2018 Mahďák
Předmět
 Rozvaha – bilance
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
43/2018 Obec Podkopná Lhota 8.6.2018 23.6.2018 Mahďák
Předmět
 Příloha
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
44/2018 Obec Podkopná Lhota 8.6.2018 23.6.2018 Mahďák
Předmět
 Návrh závěrečného účtu za rok 2017
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
45/2018 Obec Podkopná Lhota 8.6.2018 17.4.2019 Mahďák
Předmět
 Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
46/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 18.6.2018 25.6.2018 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 25.6.2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
47/2018 Obec Podkopná Lhota 28.6.2018 27.6.2019 Mahďák
Předmět
 Schválený závěrečný účet obce Podkopná Lhota za rok 2017
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
48/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 12.7.2018 19.7.2018 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 19.7.2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
49/2018 Krajská veterinární stanice SVS 17.7.2018 31.7.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – červen 2017
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
50/2018 Obec Podkopná Lhota 1.8.2018 15.10.2018 Mahďák
Předmět
 Vyhlášení období limitovaného odběru vody z obecního vodovodu
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
51/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 6.8.2018 6.10.2018 Mahďák
Předmět
 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí – říjen 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
52/2018 Městský úřad Vizovice 18.8.2018 1.9.2018 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Barum Czech rally Zlín 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
53/2018 Zlínský kraj 21.8.2018 4.11.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru převodu nemovitosti v majetku Zlínského kraje – pozemku parc. č. 1220/22
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
54/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 21.8.2018 6.10.2018 Mahďák
Předmět
 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. října 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
55/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 24.8.2018 6.10.2018 Mahďák
Předmět
 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. října 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
56/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 6.9.2018 6.10.2018 Mahďák
Předmět
 Jmenování členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce – říjen 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
57/2018 Obec Podkopná Lhota 13.9.2018 29.9.2018 Mahďák
Předmět
 Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky – Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Podkopná Lhota
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
58/2018 Obec Podkopná Lhota 14.9.2018 3.10.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru převodu nemovitosti – Obec – Matoušová
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
59/2018 Obec Podkopná Lhota 14.9.2018 3.10.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru převodu nemovitosti – Obec – Gerych
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
60/2018 Obec Podkopná Lhota 14.9.2018 3.10.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru převodu nemovitosti – Obec – Gába – Mika
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
61/2018 Obec Podkopná Lhota 14.9.2018 3.10.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru převodu nemovitosti – Obec – Bořuta
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
62/2018 Obec Podkopná Lhota 14.9.2018 3.10.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru převodu nemovitosti – Obec – Baďura
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
63/2018 Obec Podkopná Lhota 17.9.2018 3.10.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru převodu nemovitosti – Obec – Tkadlec
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
64/2018 Obec Podkopná Lhota 17.9.2018 29.9.2018 Mahďák
Předmět
 Vysvětlení zadávací dokumentace
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
65/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 20.9.2018 6.10.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění informace o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Podkopná Lhota
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
66/2018 Obec Podkopná Lhota 21.9.2018 17.4.2019 Mahďák
Předmět
 Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
67/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 26.9.2018 3.10.2018 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 3.10.2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
68/2018 Český statistický úřad 6.10.2018 30.12.2020  Mahďák
Předmět
 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
69/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 19.10.2018 26.10.2018 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 26.10.2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
70/2018 Obec Podkopná Lhota 27.10.2018 17.4.2019 Mahďák
Předmět
 Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
71/2018 Obec Podkopná Lhota 29.10.2018 17.4.2019 Mahďák
Předmět
 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
72/2018 Zlínský kraj 12.11.2018 27.11.2018 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
73/2018 Krajská veterinární stanice SVS 28.11.2018 12.12.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – úplné znění – africký mor prasat – volně žijící zvěř
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
74/2018 Krajská veterinární správa SVS 28.11.2018 12.12.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – úplné znění – africký mor prasat – zrušení vysoce rizikové oblasti
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
75/2018 Obec Podkopná Lhota 1.12.2018 17.4.2019 Mahďák
Předmět
 Rozpočtové opatření č. 4 v roce 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
76/2018 Obec Podkopná Lhota 13.12.2018 21.12.2018 Mahďák
Předmět
 Uzavření obecního úřadu
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
77/2018 Krajská veterinární správa SVS 19.12.2018 2.1.2019 Mahďák
Předmět
 Úplné znění nařízení SVS – africký mor prasat – volně žijící zvěř – 19.12.2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
78/2018 Krajská veterinární správa SVS 19.12.2018 2.1.2019 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – konzumace divokých prasat v zamořené oblasti
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
79/2018 Obec Podkopná Lhota 30.12.2018 31.12.2018 Mahďák
Předmět
 Uzavření obecního úřadu