• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Archiv úřední desky 2019

Archiv dokumentů úřední desky 2019

Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
1/2019 Městský úřad Vizovice 29.1.2019 12.2.2019 Mahďák
Předmět
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – SÚS Zlínska
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
2/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 26.2.2019 6.3.2019 Mahďák
Předmět
Zasedání obecního zastupitelstva – 6.3.2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
3/2019 Obec Podkopná Lhota 7.3.2019 11.3.2019 Mahďák
Předmět
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení vybraného uchazeče – vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
4/2019 Krajská veterinární správa SVS 8.3.2019 23.3.2019 Mahďák
Předmět
Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – ukončení opatření okr. ZL a UH
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
5/2019 Krajská veterinární správa SVS 8.3.2019 23.3.2019 Mahďák
Předmět
Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – ukončení opatření okr. ZL a VS
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
6/2019 Obec Podkopná Lhota 13.3.2019 17.4.2019 Mahďák
Předmět
Návrh rozpočtu obce Podkopná Lhota na rok 2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
7/2019 Obec Podkopná Lhota 13.3.2019   Mahďák
Předmět
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Podkopná Lhota za rok 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
8/2019 Krajská veterinární správa SVS 16.3.2019 30.3.2019 Mahďák
Předmět
Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – africký mor prasat
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
9/2019 Obec Podkopná Lhota 22.3.2019 8.4.2019 Mahďák
Předmět
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení – průzkumný vrt
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
10/2019 Obec Podkopná Lhota 22.3.2019 8.4.2019 Mahďák
Předmět
Oznámení – výzva a zadávací podmínky k podání nabídky – průzkumný vrt
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
11/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 25.3.2019 25.5.2019 Mahďák
Předmět
Stanovení minimálního počtu členů OVK – volby do Evropského parlamentu
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
12/2019 Městský úřad Vizovice 28.3.2019 15.4.2019 Mahďák
Předmět
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – rallysprint Kopná
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
13/2019 Obec Podkopná Lhota 29.3.2019 8.4.2019 Mahďák
Předmět
Vysvětlení zadávací dokumentace – průzkumný vrt
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
14/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 9.4.2019 25.5.2019 Mahďák
Předmět
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby do Evropského parlamentu
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
15/2019 Ministerstvo zemědělství 9.4.2019   Mahďák
Předmět
Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy – hmyzí škůdce
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
16/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 10.4.2019 17.4.2019 Mahďák
Předmět
Zasedání obecního zastupitelstva – 17.4.2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
17/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 12.4.2019 25.5.2019 Mahďák
Předmět
Jmenování zapisovatele pro volby do Evropského parlamentu
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
18/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 12.4.2019 25.5.2019 Mahďák
Předmět
Zápis občanů EU do seznamu voličů
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
19/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 12.4.2019 25.5.2019 Mahďák
Předmět
Vzor žádosti o zápis do seznamu voličů
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
20/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 12.4.2019 25.4.2019 Mahďák
Předmět
Informace pro voliče
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
21/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 12.4.2019 25.5.2019 Mahďák
Předmět
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do EU na území ČR
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
22/2019 Generální finanční ředitelství 25.4.2019 27.5.2019 Mahďák
Předmět
Tisková zpráva – zaplacení daně z nemovitých věcí
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
23/2019 Finanční úřad pro Zlínský kraj 25.4.2019 27.5.2019 Mahďák
Předmět
Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
24/2019 Obec Podkopná Lhota 26.4.2019 26.5.2019 Mahďák
Předmět
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
25/2019 Magistrát města Zlína 28.4.2019 28.5.2019 Mahďák
Předmět
Řízení o návrhu změny č. 1 Územního plánu Kašava a vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Kašava na udržitelný rozvoj území
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
26/2019 Krajská veterinární správa SVS 3.5.2019 18.5.2019 Mahďák
Předmět
Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Trnava
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
27/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 3.5.2019 25.5.2019 Mahďák
Předmět
Jmenování členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
28/2019 Obec Podkopná Lhota 6.5.2019 21.5.2020 Mahďák
Předmět
Rozpočet obce na rok 2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
29/2019 Obec Podkopná Lhota 12.5.2019 17.5.2019 Mahďák
Předmět
Oznámení veřejné schůze pro občany obce
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
30/2019 Obec Podkopná Lhota 3.6.2019 27.6.2019 Mahďák
Předmět
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
31/2019 Obec Podkopná Lhota 3.6.2019 27.6.2019 Mahďák
Předmět
Příloha
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
32/2019 Obec Podkopná Lhota 3.6.2019 27.6.2019 Mahďák
Předmět
Rozvaha
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
33/2019 Obec Podkopná Lhota 3.6.2019 27.6.2019 Mahďák
Předmět
Výkaz zisku a ztráty
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
34/2019 Obec Podkopná Lhota 3.6.2019 27.6.2019 Mahďák
Předmět
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
35/2019 DSO Mikroregion Slušovicko 11.6.2019 18.6.2019 Mahďák
Předmět
Pozvánka – valná hromada DSO
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
36/2019 Městský úřad Slušovice 18.6.2019 2.7.2019 Mahďák
Předmět
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení – silnice III/4893 – opěrná zeď
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
37/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 19.6.2019 27.6.2019 Mahďák
Předmět
Zasedání obecního zastupitelstva – 27.6.2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
38/2019 Obec Podkopná Lhota 1.7.2019 6.11.2019 Mahďák
Předmět
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení – průzkumný vrt
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
39/2019 Obec Podkopná Lhota 27.6.2019 31.12.2019 Mahďák
Předmět
Vyhlášení ceny vodného pro rok 2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
40/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 16.7.2019 23.7.2019 Mahďák
Předmět
Zasedání obecního zastupitelstva – 23.7.2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
41/2019 Obec Podkopná Lhota 17.7.2019   Mahďák
Předmět
Schválený závěrečný účet obce Podkopná Lhota za rok 2018
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
42/2019 Obec Podkopná Lhota 22.7.2019 21.5.2020 Mahďák
Předmět
Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
43/2019 Městský úřad Vizovice 30.8.2019 13.9.2019 Mahďák
Předmět
Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí – Silnice III/4893: Podkopná Lhota – opěrná zeď
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
44/2019 Ministerstvo zemědělství 31.8.2019 14.9.2019 Mahďák
Předmět
Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – zalesňování
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
45/2019 Městský úřad Vizovice 4.10.2019 19.10.2019 Mahďák
Předmět
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení – kanalizace Trnava
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
46/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 15.10.2019 22.10.2019 Mahďák
Předmět
Zasedání obecního zastupitelstva – 22.10.2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
47/2019 Obec Podkopná Lhota 22.10.2019 21.5.2020 Mahďák
Předmět
Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
48/2019 Městský úřad Vizovice 1.11.2019 16.11.2019 Mahďák
Předmět
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení stavebního řízení – silnice III/4893 – opěrná zeď
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
49/2019 Obec Podkopná Lhota 6.11.2019 22.11.2019 Mahďák
Předmět
Informace – výzva a zadávací podmínky – Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro Obec Podkopná Lhota
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
50/2019 Obec Podkopná Lhota 18.11.2019 2.12.2019 Mahďák
Předmět
Zveřejnění záměru převodu nemovitosti – Obec – R. Vyvlečková
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
51/2019 Obec Podkopná Lhota 26.11.2019 10.12.2019 Mahďák
Předmět
Zveřejnění záměru převodu nemovitosti – Obec – Hrabicová
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
52/2019 Obecní úřad Podkopná Lhota 4.12.2019 11.12.2019 Mahďák
Předmět
Zasedání obecního zastupitelstva – 11.12.2019
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
53/2019 Ministerstvo zemědělství 9.12.2019 23.12.2019 Mahďák
Předmět
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství – změna opatření č.j. 18918/2019-MZE-16212
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
54/2019 Obec Podkopná Lhota 11.12.2019 21.5.2020 Mahďák
Předmět
Pravidla rozpočtového provizoria
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
55/2019 Obec Podkopná Lhota  12.12.2019  26.12.2019  Mahďák
Předmět
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
56/2019 Obec Podkopná Lhota 12.12.2019 26.12.2019 Mahďák
Předmět
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
57/2019 Obec Podkopná Lhota 12.12.2019 26.12.2019 Mahďák
Předmět
 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
58/2019 Obec Podkopná Lhota 14.12.2019 30.12.2020 Mahďák
Předmět
Vyhlášení ceny vodného na rok 2020
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
59/2019 Městský úřad Vizovice 14.12.2019 29.12.2019 Mahďák
Předmět
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – stavební povolení – silnice III/4893 – opěrná zeď u č.p. 39
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
60/2019 Obec Podkopná Lhota 23.12.2019 21.5.2020 Mahďák
Předmět
Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2019