• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Archiv úřední desky 2015

Archiv dokumentů úřední desky 2015

Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
1/2015 Ministerstvo živ. prostředí 9.1.2015 9.2.2015 Mahďák
Předmět
 Oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
2/2015 OÚ Podkopná Lhota   12.1.2015  19.1.2015  Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo  Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
3/2015 Sdružení měst a obcí Východní Moravy   19.1.2015  27.1.2015 Mahďák
Předmět
 Návrh rozpočtu sdružení měst a obcí Východní Moravy pro rok 2015
 Číslo  Vydal  Vyvěšeno  Sňato Vyvěsil
4/2015 Stavební úřad Slušovice  6.2.2015  22.2.2015 Mahďák
Předmět
 Rozšíření vodovodu – prodloužení územního rozhodnutí
 Číslo Vydal  Vyvěšeno  Sňato  Vyvěsil
5/2015  Obec Podkopná Lhota 25.2.2015  25.3.2015 Mahďák
Předmět
 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné v roce 2014
 Číslo Vydal  Vyvěšeno  Sňato  Vyvěsil
6/2015 Krajský úřad Zlínského kraje 3.3.2015 18.3.2015 Mahďák
Předmět
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 – DSO Mikroregion Slušovicko
 Číslo Vydal  Vyvěšeno  Sňato  Vyvěsil
7/2015 Mikroregion Slušovicko  6.3.2015 21.3.2015 Mahďák
Předmět
 Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Slušovicko na rok 2015
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
 8/2015  Mikroregion Slušovicko 6.3.2015  21.3.2015 Mahďák
Předmět
 Pozvánka na Valnou Hromadu Mikroregionu Slušovicko
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
9/2015 Mikroregion Slušovicko  9.3.2015 24.3.2015 Mahďák
Předmět
 Závěrečný účet DSO Mikroregionu Slušovicko
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
10/2015 Obec Podkopná Lhota  10.3.2015 17.3.2015 Mahďák 
Předmět
 Zasedání zastupitelstva – 18.3.2015
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
11/2015 Obec Podkopná Lhota 
19.3.2015 4.4.2015 Mahďák
Předmět
 Vyhláška č. 1/2015 – komunální odpad
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
12/2015   Obec Podkopná Lhota  30.3.2015  16.4.2015 Mahďák
Předmět
 Návrh rozpočtu Obce Podkopná Lhota na rok 2015
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
13/2015  Státní veterinární správa 
15.4.2015 15.5.2015 Mahďák
Předmět
 Mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
14/2015 Obec Podkopná Lhota  17.4.2015 24.4.2015 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
15/2015 Finanční úřad pro Zlínský kraj  26.4.2015 1.6.2015 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam – daň z nemovitosti
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
16/2015 Sdružení měst a obcí Vých. Moravy 30.4.2015 19.5.2015 Mahďák
Předmět
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
17/2015 Sdružení měst a obcí Vých. Moravy  30.4.2015 19.5.2015 Mahďák
Předmět
 Závěrečný účet za rok 2014
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
18/2015 Státní veterinární správa  30.5.2015 30.6.2015 Mahďák
Předmět
 Mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
19/2015 Stavební úřad Slušovice  4.6.2015 19.6.2015 Mahďák
Předmět
 Rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí – rozšíření vodovodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
20/2015 Obec Podkopná Lhota  10.6.2015 26.6.2015 Mahďák
Předmět
 Příloha 2014
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
21/2015 Obec Podkopná Lhota 10.6.2015 26.6.2015 Mahďák
Předmět
 Rozvaha 2014
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
22/2015 Obec Podkopná Lhota 10.6.2015 26.6.2015 Mahďák
Předmět
 Výkaz zisku a ztrát 2014 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
23/2015 Obec Podkopná Lhota 10.6.2015 26.6.2015 Mahďák
Předmět
 Závěrečný účet za rok 2014
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
24/2015 Obec Podkopná Lhota 10.6.2015 26.6.2015 Mahďák
Předmět
 Závěrečná zpráva z přezkoumání hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2014
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
25/2015 Obec Podkopná Lhota 19.6.2015 26.6.2015 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 26.6.2015
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
26/2015  Státní veterinární správa 21.7.2015 6.8.2015 Mahďák
Předmět
 Mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
27/2015  Státní veterinární správa 23.7.2015 7.8.2015 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mor včelího plodu – ukončení
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
28/2015 Ministerstvo životního prostředí 23.7.2015 23.8.2015 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – zlepšování kvality ovzduší
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
29/2015   Zlínský kraj 9.8.2015  5.9.2015  Mahďák 
Předmět
 Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
30/2015 Obec Podkopná Lhota   10.8.2015 15.10.2015  Mahďák
Předmět
 Vyhlášení období limitovaného odběru vody z obecního vodovodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
31/2015  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 31.8.2015 31.8.2022 Mahďák
Předmět
 Výzva vlastníkům nedostatečně označených v katastru
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
32/2015 Obec Podkopná Lhota   4.9.2015 11.9.2015 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
33/2015 Zlínský kraj  5.9.2015 20.9.2015 Mahďák
Předmět
 Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
34/2015 Obec Podkopná Lhota  9.9.2015 25.9.2015 Mahďák
Předmět
 Dohoda o narovnání vzájemných právních vztahů – Obec Podkopná Lhota – SK Podkopná Lhota – 1. SK Metropol Podkopná Lhota – Fagus, a.s.
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
35/2015 Obec Podkopná Lhota  9.9.2015 25.9.2015 Mahďák
Předmět
 Darovací smlouva – SK Podkopná Lhota – Obec Podkopná Lhota
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
36/2015 Obec Podkopná Lhota 9.9.2015 25.9.2015 Mahďák
Předmět
 Dohoda o depozitní úschově č. 201504 – SK Podkopná Lhota – Obec Podkopná Lhota – JUDr. Roman Nováček
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
37/2015 E.ON Česká republika, s.r.o. 15.9.2015 31.12.2015 Mahďák
Předmět
 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez, popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
38/2015  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 26.9.2015  21.10.2015 Mahďák
Předmět
 Oznámení o výběrovém řízení – č. BZL /031/2015
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
39/2015 Obec Podkopná Lhota 29.9.2015 30.11.2015 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru prodeje movitého majetku – DA AVIA A30
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
40/2015 Obec Podkopná Lhota 29.9.2015 7.10.2015 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 7.10.2015
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
41/2015 Krajský úřad Zlínského kraje 11.10.2015 26.10.2015 Mahďák
Předmět
 Oznámení o zahájení řízení – nicotnost stanovení místní úpravy provozu – Podkopná Lhota
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
42/2015 E.ON, Distribuce, a.s. 11.10.2015 31.12.2015 Mahďák
Předmět
 Oznámení o kácení dřevin podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
43/2015 DSO Mikroregion Slušovicko  14.10.2015 20.10.2015 Mahďák
Předmět
 Pozvánka na Valnou Hromadu DSO Mikroregionu Slušovicko
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
44/2015 Obec Podkopná Lhota  15.10.2015 30.10.2015 Mahďák
Předmět
 Rozhodnutí starosty obce č. 2/2015 – odvolání období limitované spotřeby vody
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
45/2015 Obec Podkopná Lhota  4.11.2015 19.11.2015 Mahďák
Předmět
 Žádost o omezení veřejného přístupu na účelových komunikacích
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
46/2015 Obecní úřad Podkopná Lhota 
4.11.2015 19.11.2015 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení správního řízení a předvolání k ústnímu jednání
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
47/2015 Krajský úřad Zlínského kraje  9.11.2015 24.11.2015 Mahďák
Předmět
 Rozhodnutí o nicotnosti stanovení místní úpravy provozu – Podkopná Lhota
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
48/2015 Obec Podkopná Lhota 12.11.2015 19.11.2015 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 19.11.2015
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
49/2015 Obecní úřad Podkopná Lhota
27.11.2015 12.12.2015 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti seznámit se s podklady – účelové komunikace v k.ú. Podkopná Lhota
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
50/2015 Krajský úřad Zlínského kraje  3.12.2015 16.12.2015 Mahďák
Předmět
 Zasedání zastupitelstva Zlínského kraje – 16.12.2015 – pozvánka
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
51/2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  3.12.2015 3.12.2023 Mahďák
Předmět
 ÚZSVM  – Výzva – nedostatečně označení vlastníci v katastru nemovitostí 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
52/2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  3.12.2015 3.12.2023 Mahďák
Předmět
 ÚZSVM – Aktualizovaný seznam nedostatečně označených vlastníků v katastru nemovitostí
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
53/2015 Obecní úřad Podkopná Lhota 21.12.2015 6.1.2016 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – rozhodnutí o omezení veřejného přístupu – OÚPL – ÚK1/7 – 2015