• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Archiv úřední desky 2017

Archiv dokumentů úřední desky 2017

Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
1/2017 Obec Podkopná Lhota 4.1.2017 19.1.2017 Mahďák
Předmět
 OZV č.1/2017 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podkopná Lhota
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
2/2017 Obec Podkopná Lhota 20.1.2017 9.3.2017 Mahďák
Předmět
 Návrh rozpočtu obce Podkopná Lhota na rok 2017
Číslo  Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
3/2017  Městský úřad Vizovice 5.2.2017 15.2.2017  Mahďák
Předmět
 OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
4/2017 Obec Podkopná Lhota 7.2.2017 7.2.2019 Mahďák
Předmět
 Střednědobý rozpočtový výhled obce Podkopná Lhota
 Číslo  Vydal  Vyvěšeno  Sňato Vyvěsil
5/2017 Městský úřad Vizovice 11.2.2017 26.2.2017 Mahďák
Předmět
 OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Moravská vodárenská
 Číslo Vydal  Vyvěšeno  Sňato  Vyvěsil
6/2017  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 26.2.2017  26.2.2020 Mahďák
Předmět
 Seznam nedostatečně označených vlastníků v katastru nemovitostí
 Číslo Vydal  Vyvěšeno  Sňato  Vyvěsil
7/2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 26.2.2017 26.2.2020 Mahďák
Předmět
 Výzva vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v katastru nemovitostí
 Číslo Vydal  Vyvěšeno  Sňato  Vyvěsil
8/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 2.3.2017 9.3.2017 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 9.3.2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
9/2017 Krajská veterinární správa státní veterinární správy 11.3.2017 26.3.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
10/2017 DSO Mikroregion Slušovicko  11.3.2017  26.3.2017 Mahďák
Předmět
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – DSO Mikroregion Slušovicko
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
11/2017 DSO Mikroregion Slušovicko 11.3.2017 26.3.2017 Mahďák
Předmět
 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – DSO Mikroregion Slušovicko
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
12/2017 Obec Podkopná Lhota 15.3.2017 28.3.2017 Mahďák
Předmět
 Výzva k podání nabídky – dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro Obec Podkopná Lhota
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
13/2017 Obec Podkopná Lhota 15.3.2017 28.3.2017 Mahďák
Předmět
 Příloha č. 1 – krycí list
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
14/2017 Obec Podkopná Lhota  15.3.2017 28.3.2017 Mahďák
Předmět
 Příloha č. 2 – Obchodní podmínky
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
15/2017 Obec Podkopná Lhota 15.3.2017 28.3.2017 Mahďák
Předmět
 Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
16/2017 Obec Podkopná Lhota 15.3.2017 28.3.2017 Mahďák
Předmět
 Příloha č. 4 – Technická specifikace
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
17/2017 DSO Mikroregion Slušovicko 16.3.2017 31.3.2017 Mahďák
Předmět
 Návrh rozpočtu na rok 2017 – DSO MRS
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
18/2017 Zlínský kraj 19.3.2017 21.4.2017 Mahďák
Předmět
 Kotlíkové dotace na rok 2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
19/2017 Městský úřad Vizovice  21.3.2017 4.4.2017 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Rallysprint Kopná 2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
20/2017 Obec Podkopná Lhota 21.3.2017 30.6.2018 Mahďák
Předmět
 Rozpočet obce na rok 2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
21/2017 Rallysprint klub v AČR 23.3.2017 8.4.2017 Mahďák
Předmět
 Mapa s vyznačením rychlostních zkoušek XXIII. ročníku rallysprint Kopná
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
22/2017 Rallysprint klub v AČR 23.3.2017 8.4.2017 Mahďák
Předmět
 Časový harmonogram – XXIII. ročník rallysprintu Kopná
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
23/2017 Rallysprint klub v AČR 23.3.2017 8.4.2017 Mahďák
Předmět
 Zvláštní ustanovení – XXIII. ročník rallysprintu Kopná
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
24/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 31.3.2017 7.4.2017 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 7.4.2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
25/2017 Rallysprint klub v AČR 1.4.2017 8.4.2017 Mahďák
Předmět
 Mapa s vyznačením rychlostních zkoušek XXIII. ročníku rallysprint Kopná
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
26/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 6.4.2017 13.4.2017 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 13.4.2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
27/2017 E.ON 14.4.2017 28.4.2017 Mahďák
Předmět
 E.ON – oznámení o přerušení dodávky el. energie – 5.5.2017 v době 9.00 – 11.00
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
28/2017 E.ON 14.4.2017 28.4.2017 Mahďák
Předmět
 E.ON – oznámení o přerušení dodávky el. energie – 5.5.2017 v době 12.00 – 14.00
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
29/2017 Městský úřad Vizovice 14.4.2017 28.4.2017 Mahďák
Předmět
 OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
30/2017 Městský úřad Vizovice 14.4.2017 28.4.2017 Mahďák
Předmět
 Situace DZ – Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
31/2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj 1.5.2017 29.5.2017 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam – č.j. 874280/17/3300-11460-705460
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
32/2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj 1.5.2017 29.5.2017 Mahďák
Předmět
 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
33/2017 Krajská veterinární stanice SVS 5.5.2017 20.5.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Trnava
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
34/2017 Obec Podkopná Lhota  5.6.2017 29.6.2017 Mahďák
Předmět
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
35/2017 Obec Podkopná Lhota  5.6.2017 29.6.2017 Mahďák
Předmět
 Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
36/2017 Obec Podkopná Lhota 5.6.2017 29.6.2017 Mahďák
Předmět
 Příloha
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
37/2017 Obec Podkopná Lhota 5.6.2017 29.6.2017 Mahďák
Předmět
 Rozvaha – bilance
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
38/2017 Obec Podkopná Lhota 5.6.2017 29.6.2017 Mahďák
Předmět
 Výkaz zisku a ztráty
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
39/2017 Městský úřad Slušovice 6.6.2017 21.6.2017 Mahďák
Předmět
 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí vodovodu – zahájení řízení
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
40/2017 Krajská veterinární stanice SVS 11.6.2017 26.6.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
41/2017 Krajská veterinární stanice SVS 11.6.2017 26.6.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Kašava
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
42/2017 Obec Podkopná Lhota 12.6.2017 28.6.2017 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru směny obecní nemovitosti
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
43/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 22.6.2017 29.6.2017 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 29.6.2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
44/2017 Obec Podkopná Lhota 30.6.2017 30.6.2018 Mahďák
Předmět
 Závěrečný účet za rok 2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
45/2017 Krajská veterinární stanice SVS 2.7.2017 17.7.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Trnava
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
46/2017 Krajská veterinární stanice SVS 3.7.2017 18.7.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – africký mor prasat – příloha – zamořená oblast
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
47/2017 Krajská veterinární stanice SVS 3.7.2017 18.7.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – africký mor prasat – okres Zlín
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
48/2017 Městský úřad Vizovice 7.7.2017 22.7.2017 Mahďák
Předmět
 Situace DZ – Trnava
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
49/2017 Městský úřad Vizovice 7.7.2017 22.7.2017 Mahďák
Předmět
 OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Trnava
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
50/2017 Obec Podkopná Lhota 11.7.2017 24.7.2017 Mahďák
Předmět
 Výzva k podání nabídky – obnova jediné přístupové komunikace do místní části Podkopná Lhota – Hrubý Les na p.č. 1219/2 k zajištění příjezdu k RD
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
51/2017 Krajská veterinární stanice SVS 13.7.2017 28.7.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – africký mor prasat – okres Zlín – domácí porážka
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
52/2017 Obec Podkopná Lhota 18.7.2017 24.7.2017 Mahďák
Předmět
 Vysvětlení zadávacích podmínek – obnova jediné přístupové komunikace do místní části Podkopná Lhota – Hrubý Les na p.č. 1219/2 k zajištění příjezdu k RD
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
53/2017 Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou  20.7.2017 6.9.2017 Mahďák
Předmět
 Dražební vyhláška – 179 EX 355/17-17 – Karel Malčík
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
54/2017 Městský úřad Slušovice 24.7.2017 8.8.2017 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – přerušení územního řízení – Podkopná Lhota – rozšíření vodovodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
55/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 25.7.2017 1.8.2017 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 1.8.2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
56/2017 Krajská veterinární stanice SVS 3.8.2017 31.8.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – africký mor prasat – okres Zlín – změna svozu odlovených PD
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
57/2017 Krajská veterinární stanice SVS 6.8.2017 21.8.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Trnava
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
58/2017 Městský úřad Vizovice 9.8.2017 24.8.2017 Mahďák
Předmět
 Rozhodnutí – povolení omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkou provozu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
59/2017  Obecní úřad Podkopná Lhota 20.8.2017 21.10.2017 Mahďák
Předmět
 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
60/2017 E.ON Distribuce a.s. 27.8.2017 21.9.2017 Mahďák
Předmět
 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
61/2017 Krajská veterinární stanice SVS 28.8.2017 11.9.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – vzor veterinárního osvědčení pro živočišné produkty
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
62/2017 Krajská veterinární stanice SVS 28.8.2017 11.9.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – vzor objednávky laboratorního vyšetření
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
63/2017 Krajská veterinární stanice SVS 28.8.2017 11.9.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – zamořená oblast – odchytová zařízení – povolení zpracování zvěřiny
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
64/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 4.9.2017 21.10.2017 Mahďák
Předmět
 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21.10.2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
65/2017  Městský úřad Vizovice 8.9.2017 23.9.2017 Mahďák
Předmět
 Opatření obecné povahy – příloha – situace napojení
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
66/2017 Městský úřad Vizovice 8.9.2017 23.9.2017 Mahďák
Předmět
 Opatření obecné povahy – návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
67/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 9.9.2017 21.10.2017 Mahďák
Předmět
 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise – Poslanecká sněmovna Parlamentu  ČR
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
68/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 13.9.2017 20.9.2017 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 20.9.2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
69/2017 Zlínský kraj 18.9.2017 18.10.2017 Mahďák
Předmět
 Záměr převodu nemovitostí v majetku Zlínského kraje
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
70/2017  Městský úřad Slušovice 18.9.2017 2.10.2017 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – přerušení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – prodloužení vodovodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
71/2017 Ministerstvo zemědělství 24.9.2017 8.10.2017 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství – zastavení těžby smrku a borovice
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
72/2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 24.9.2017 24.9.2020 Mahďák
Předmět
 Aktualizovaný seznam vlastníků nemovitostí nedostatečně označených v katastru nemovitostí
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
73/2017 Krajská veterinární stanice SVS 24.9.2017 8.10.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – červenec
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
74/2017 Krajská veterinární stanice SVS 24.9.2017 8.10.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – červen
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
75/2017 Krajská veterinární stanice SVS 29.9.2017 13.10.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – ohnisko Poteč
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
76/2017 Krajská veterinární stanice SVS 29.9.2017  13.10.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Trnava
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
77/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 5.10.2017 21.10.2017 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
78/2017 Městský úřad Vizovice 26.10.2017 9.11.2017 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
79/2017 Obec Podkopná Lhota 31.10.2017 15.11.2017 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru převodu obecní nemovitosti – nově označené parc. č. 1220/23
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
80/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 10.11.2017 13.1.2018 Mahďák
Předmět
 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR – leden 2018
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
81/2017 Krajská veterinární stanice SVS  12.11.2017 27.11.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – zamořená oblast – chovy prasat – příloha – soupis hospodářství s chovem prasat
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
82/2017 Krajská veterinární stanice SVS 12.11.2017 27.11.2017 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – zamořená oblast – chovy prasat
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
83/2017  Ministerstvo zemědělství 12.11.2017 27.11.2017 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství – zpracování těžeb nahodilých
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
84/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 13.11.2017 20.11.2017 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 20.11.2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
85/2017 DSO Mikroregion Slušovicko 14.11.2017 31.12.2017 Mahďák
Předmět
 Dobrovolný svazek obcí – Mikroregionu Slušovicko – rozpočtové opatření
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
86/2017 Krajský úřad Zlínského kraje 22.11.2017 6.12.2017 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
87/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 27.11.2017 27.1.2018 Mahďák
Předmět
 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
88/2017 Městský úřad Vizovice 28.11.2017 29.12.2017 Mahďák
Předmět
 Zpráva o uplatňování územního plánu Podkopná Lhota v uplynulém období 2011 – 2017
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
89/2017 Městský úřad Vizovice 28.11.2017 29.12.2017 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Podkopná Lhota
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
90/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 4.12.2017 27.1.2018 Mahďák
Předmět
 Jmenování zapisovatele pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
91/2017 DSO Mikroregion Slušovicko  7.12.2017 19.12.2017 Mahďák
Předmět
 DSO – Mikroregionu Slušovicko – pozvánka na zasedání valné hromady
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
92/2017 Městský úřad Slušovice 7.12.2017 22.12.2017 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – zastavení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – Podkopná Lhota – rozšíření vodovodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
93/2017 Obec Podkopná Lhota 8.12.2017 26.3.2018 Mahďák
Předmět
 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
94/2017 Obecní úřad Podkopná Lhota 28.12.2017 27.1.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci – prezidentské volby