• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Archiv úřední desky 2016

Archiv dokumentů úřední desky 2016

Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
1/2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 13.1.2016 10.2.2016 Mahďák
Předmět
 Oznámení o výběrovém řízení BZL 3/2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
2/2016 Ministerstvo zemědělství   14.1.2016  29.1.2016  Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – oznámení o vydání opatření obecné povahy – Národní plán povodí Labe
Číslo  Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
3/2016 Městský úřad Vizovice  15.1.2016  20.1.2016 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 Číslo  Vydal  Vyvěšeno  Sňato Vyvěsil
4/2016 Městský úřad Vizovice 15.1.2016  20.1.2016 Mahďák
Předmět
 Schémata přechodného dopravního značení
 Číslo Vydal  Vyvěšeno  Sňato  Vyvěsil
5/2016 Městský úřad Vizovice  29.1.2016 12.2.2016 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
 Číslo Vydal  Vyvěšeno  Sňato  Vyvěsil
6/2016 Městský úřad Vizovice  29.1.2016 12.2.2016 Mahďák
Předmět
 4 x situace DZ MUVIZ 001977-2016
 Číslo Vydal  Vyvěšeno  Sňato  Vyvěsil
7/2016 Obec Podkopná Lhota 29.1.2016 5.2.2016 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 5.2.2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
8/2016 CETIN 30.1.2016 29.2.2016 Mahďák
Předmět
 Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí – CETIN
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
9/2016 Městský úřad Vizovice  5.2.2016 10.2.2016 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – MUVIZ-1769-2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
10/2016 Obec Podkopná Lhota 5.2.2016 20.2.2016 Mahďák
Předmět
 OZV č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Podkopná Lhota
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
11/2016 Obec Podkopná Lhota 5.2.2016 20.2.2016 Mahďák
Předmět
 OZV č. 2/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Podkopná Lhota
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
12/2016  Obec Podkopná Lhota 5.2.2016 20.2.2016 Mahďák
Předmět
 OZV č. 3/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
13/2016 Krajský úřad Zlínského kraje   24.2.2016 24.3.2016 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
14/2016 Mikroregion Slušovicko  1.3.2016 17.3.2016 Mahďák
Předmět
 Závěrečný účet za rok 2015
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
15/2016 Mikroregion Slušovicko 1.3.2016 17.3.2016 Mahďák
Předmět
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
16/2016 Mikroregion Slušovicko 1.3.2016 17.3.2016 Mahďák
Předmět
 Návrh rozpočtu na rok 2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
17/2016 Obecní úřad Podkopná Lhota 1.3.2016 8.3.2016 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
18/2016 Městský úřad Vizovice 2.3.2016 17.3.2016 Mahďák
Předmět
 Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
19/2016 Městský úřad Vizovice 2.3.2016 17.3.2016 Mahďák
Předmět
 4 x situace DZ MUVIZ 001707/2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
20/2016 Mikroregion Slušovicko  9.3.2016 17.3.2016 Mahďák
Předmět
 Pozvánka na Valnou Hromadu DSO Mikroregionu Slušovicko
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
21/2016 Obec Podkopná Lhota 15.3.2016 30.3.2016 Mahďák
Předmět
 Návrh rozpočtu obce Podkopná Lhota na rok 2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
22/2016 E.ON Distribuce 24.3.2016 11.4.2016 Mahďák
Předmět
 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
23/2016 Obec Podkopná Lhota 30.3.2016 13.4.2016 Mahďák
Předmět
 Žádost o pronájem obecního pozemku
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
24/2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  3.4.2016  31.12.2023 Mahdák
Předmět
 Aktualizovaný seznam nedostatečně označených vlastníků v katastru nemovitostí
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
25/2016 Obecní úřad Podkopná Lhota 6.4.2016 14.4.2016 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
26/2016 Obec Podkopná Lhota 6.4.2016 21.4.2016 Mahďák
Předmět
 Žádost o směnu obecního pozemku
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
27/2016 Ministerstvo zdravotnictví ČR 13.4.2016 13.5.2016 Mahďák
Předmět
 Výzva hlavního hygienika ČR
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
28/2016 Obec Podkopná Lhota 13.4.2016 13.5.2016 Mahďák
Předmět
 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
29/2016 Finanční úřad pro Zlínský kraj 27.4.2016 30.5.2016 Mahďák
Předmět
 Informační leták pro polatníky daně z nemovitých věcí
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
30/2016 Finanční úřad pro Zlínský kraj 27.4.2016 30.5.2016 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – zpřístupnění nahlédnutí hromadných předpisných seznamů
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
31/2016 Krajská veterinární stanice SVS 3.5.2016 3.6.2016 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
32/2016 Krajská veterinární stanice SVS  15.5.2016 30.5.2016 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Ratiboř
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
33/2016 Krajská veterinární stanice SVS  15.5.2016 30.5.2016 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
34/2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 16.5.2016 10.6.2016 Mahďák
Předmět
 Oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení BZL 13-2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
35/2016 Ministerstvo životního prostředí 26.5.2016 26.6.2016 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – OOP vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
36/2016 Ministerstvo životního prostředí 26.5.2016 26.6.2016 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – OOP vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – Příloha 2
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
37/2016 Ministerstvo životního prostředí 26.5.2016 26.6.2016 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – OOP vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – Příloha 3
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
38/2016 Ministerstvo životního prostředí  26.5.2016 26.6.2016 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – OOP vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – Příloha 4
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
39/2016 SÚS Zlínska 26.5.2016 26.6.2016 Mahďák
Předmět
 Nabídka pracovní příležitosti SÚS Zlínska – cestmistr
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
40/2016 Krajská veterinární stanice SVS 5.6.2016 20.6.2016 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – pásmo Držková
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
41/2016 Obec Podkopná Lhota 6.6.2016 22.6.2016 Mahďák
Předmět
 Závěrečný účet za rok 2015
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
42/2016 Obec Podkopná Lhota 6.6.2016 22.6.2016 Mahďák
Předmět
 Příloha
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
43/2016 Obec Podkopná Lhota 6.6.2016 22.6.2016 Mahďák
Předmět
 Výkaz zisku a ztráty
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
44/2016 Obec Podkopná Lhota 6.6.2016 22.6.2016 Mahďák
Předmět
 Rozvaha – bilance
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
45/2016 Obec Podkopná Lhota 6.6.2016 22.6.2016 Mahďák
Předmět
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2015
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
46/2016 Obec Podkopná Lhota 6.6.2016 22.6.2016 Mahďák
Předmět
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12M
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
47/2016  Obecní úřad Podkopná Lhota 20.6.2016 27.6.2016 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 27.6.2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
48/2016 Krajská veterinární stanice SVS 22.6.2016 6.7.2016 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – pásmo Všemina
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
49/2016 Krajská veterinární stanice SVS 22.6.2016 6.7.2016 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – pásmo Velíková
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
50/2016 Krajská veterinární stanice SVS 22.6.2016 6.7.2016 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
51/2016 Krajská veterinární stanice SVS  12.7.2016 27.7.2016 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
52/2016  Krajská veterinární stanice SVS 15.7.2016 30.7.2016 Mahďák 
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Všemina
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
53/2016  Krajská veterinární stanice SVS 4.8.2016 19.8.2016 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Podkopná Lhota
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
 54/2016  Obecní úřad Podkopná Lhota 8.8.2016 8.10.2016 Mahďák
Předmět
 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané 7.10. a 8.10.2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
55/2016 Městský úřad Vizovice  16.8.2016 31.8.2016 Mahďák
Předmět
 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – 46. ročník Barum Czech Rally Zlín
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
56/2016 Městský úřad Vizovice  16.8.2016 31.8.2016 Mahďák
Předmět
 Situace dopravního značení – 46. ročník Barum Czech Rally Zlín
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
57/2016 Městský úřad Vizovice 16.8.2016 31.8.2016 Mahďák
Předmět
 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Bikerally Kopná
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
58/2016 Městský úřad Vizovice 16.8.2016 31.8.2016 Mahďák
Předmět
 Situace dopravního značení+vzor povolení k vjezdu – Bikerally Kopná
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
59/2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 17.8.2016 15.9.2016 Mahďák
Předmět
 Oznámení o výběrovém řízení BZL/33/2016 s následnou aukcí – parcela č. 194
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
60/2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 17.8.2016 15.9.2016 Mahďák
Předmět
 Oznámení o výběrovém řízení BZL/33/2016 s následnou aukcí – parcela č. 194 – související dokumenty
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
61/2016 Obecní úřad Podkopná Lhota 25.8.2016 8.10.2016 Mahďák
Předmět
 Jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 v obci Podkopná Lhota
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
62/2016 Exekutorský úřad Brno – venkov 7.9.2016 8.11.2016 Mahďák
Předmět
 Dražební vyhláška – Milan Stružka – Podkopná Lhota 52
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
63/2016 Obecní úřad Podkopná Lhota 21.9.2016 8.10.2016 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
64/2016  Krajská veterinární stanice SVS 2.10.2016 17.10.2016 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Velíková
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
65/2016 Obec Podkopná Lhota 18.10.2016 2.11.2016 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru prodeje obecní nemovitosti
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
66/2016 Obecní úřad Podkopná Lhota 27.10.2016 3.11.2016 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 3.11.2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
67/2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  8.11.2016 31.12.2020 Mahďák
Předmět
 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
68/2016 Obecní úřad Podkopná Lhota 29.11.2016 6.12.2016 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 6.12.2016
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
69/2016 Obec Podkopná Lhota 7.12.2016  28.12.2016 Mahďák
Předmět
 Výzva k podání nabídky na prokázání splnění kvalifikace – Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 85 v Podkopné Lhotě
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
70/2016 Obec Podkopná Lhota 12.12.2016 28.12.2016 Mahďák
Předmět
 Dodatečné informace k zadávacímu řízení – Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 85 v Podkopné Lhotě
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
71/2016 Obec Podkopná Lhota 13.12.2016 28.12.2016 Mahďák
Předmět
 OZV č. 4/2016 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
72/2016 Obec Podkopná Lhota 15.12.2016 28.12.2016 Mahďák
Předmět
 Dodatečné informace 2 k zadávacímu řízení – Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 85 v Podkopné Lhotě
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
73/2016 Exekutorský úřad Klatovy 20.12.2016 15.2.2017 Mahďák
Předmět
 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání proti povinnému – Jana Vlčková
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
74/2016 Obecní úřad Podkopná Lhota  27.12.2016 3.1.2017 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 3.1.2017