• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Rušení živnostenských oprávnění ve Vizovicích

Občané – podnikatelé, kteří chtějí zrušit své živnostenské oprávnění v souvislosti se zřízením datové schránky, mohou své podání učinit na živnostenském úřadě ve Vizovicích, Masarykovo nám. 1007, Vizovice, a to každý pracovní den, v úředních hodinách:

PO   8:00 – 11:30  12:30 – 17:00

ÚT   8:00 – 11:30  12:30 – 14:00

ST   8:00 –  11:30  12:30 – 17:00

ČT   8:00 –  11:30  12:30 – 14:00

PÁ   8:00 – 11:30  12:30 – 14:00

Možnost zrušení živnostenských oprávnění je i na detašovaném pracovišti ve Slušovicích, nám. Svobody 25, Slušovice, a to v pondělí, v úředních hodinách: PO   08:00 – 11:00 a 12:00 – 16:00.

Také je možné si domluvit konkrétní termín s kontaktní osobou – Bc. Eva Kružíková tel.: 777 471 145

Úhrada místních poplatků

Vážení občané, ucelené informace týkající se platby místních poplatků (poplatek za odpad, vodu, psa a pobyt) naleznete v hlavním menu v záložce „Úhrada poplatků

Zápis stavu vodoměrů pro úhradu vodného za rok 2022

Vážení občané, ze strany obce Podkopná Lhota bude ve dnech 27.12. – 31.12.2022 probíhat fyzický odečet stavu vodoměrů za rok 2022. Odečet bude provádět správce vodovodního řádu pan Marek Marušák. V případě potřeby jej můžete kontaktovat na tel. 605 839 368 nebo na e-mailu marek1.marusak@seznam.cz

Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost.

Dispečink zimní údržby krajské silnice III/4893

Sjízdnost hlavní – krajské silnice č. 4893 vedoucí obcí má na starosti Správa a údržba silnic Zlínského kraje. Hlavní pozemní komunikace je silnice III. třídy a proto má Správa a údržba silnic povinnost zajistit sjízdnost do 12 hodin od zjištění stavu nesjízdnosti. V případě nesjízdnosti neváhejte a okamžitě tuto skutečnost ohlaste na dispečink zimní údržby na tel. 577 044 204 nebo 602 436 601. Pohyb sypačů můžete sledovat online zde

Otevření prodejny smíšeného zboží Hruška

Vážení občané, po dlouhé době se podařilo najít personál pro provoz prodejny smíšeného zboží v naší obci. Prodej bude zahájen od středy 30.11.2022 od 7.00 hod. Provozovatelem prodejny je společnost Hruška, spol. s.r.o. Proto neváhejte a přijďte se podívat a pravidelně nakupovat. 

Zkušební otevírací doba je stanovena následovně:

Pondělí   7:00 – 16:00
Úterý       7:00 – 12:00
Středa      7:00 – 16:00
Čtvrtek    7:00 – 12:00
Pátek       7:00 – 16:00
Sobota     7:00 – 10:30
Neděle       zavřeno

Zodpovědná vedoucí prodejny: Marcela Džatko

Nová oční ordinace v centru Zlína

Povinnost zřízení datové schránky od 1.1.2023

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz a v následujících souborech.

MVČR – leták – datové schránky
MVČR – datové schránky
MVČR – identita občana

Upozornění na ořez a odstranění dřevin v blízkosti distribuční soustavy

Společnost EG.D, a.s. žádá všechny vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin způsobem, jak je uvedeno v Upozornění v příloze, vstoupí provozovatel distribuční soustavy na dotčené pozemky a provede nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Více informací naleznete v následující příloze:

 Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí

Zastupitelstvo obce – ustavení do funkcí

Vážení občané, v pátek 21.10.2022 proběhlo v 18.00 hodin ustavující zasedání zastupitelstva obce Podkopná Lhota. Ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva se zúčastnilo všech 9 zastupitelů. 

Složení zastupitelstva:

Starosta: Baďura Libor
Místostarosta:  Ing. Mahďák Marcel
Předseda finančního výboru: Ing. Polínek Jaroslav
Člen finančního výboru: Marušák Marek
Členka finančního výboru: Garguláková Olga
Předseda kontrolního výboru: Jakubů Zdeněk
Člen kontrolního výboru: Marušák Marek
Člen kontrolního výboru: Mika Mojmír
Bez funkce: Minařík Lubomír, Jakuba Josef

Výsledky komunálních voleb v obci Podkopná Lhota

K hlasovací urně při komunálních volbách dorazilo v obci Podkopná Lhota celkem 217 voličů. Z tohoto počtu bylo 1885 platných hlasů. Výsledná volební účast v 1. okrsku obce Podkopná Lhota je 81,04 %. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Podkopná Lhota zobrazíte kliknutím zde 

Poř. Příjmení a jméno Počet hlasů
celkem
1.  Marušák Marek 119
2.  Ing. Mahďák Marcel 118
3.  Jakubů Zdeněk 113
4.  Baďura Libor 112
5.  Ing. Polínek Jaroslav 112
6.  Jakuba Josef 81
7.  Minařík Lubomír 75
8.  Mika Mojmír 71
9.  Garguláková Olga 37

 

Pro detailnější informace klikněte na tento odkaz

Veřejná schůze – odkanalizování obce

Vážení občané, zveme Vás všechny na veřejnou schůzi, na níž budou projednány důležité organizační i investiční záležitosti naší obce – odkanalizování obce. Schůze se uskuteční ve středu 7.9.2022 v kulturním sále budovy č.p. 85 v 17.00 hodin.

Nabídka práce – prodejna smíšeného zboží – Podkopná Lhota

Vážení občané, provozovatel obchodu potravin a smíšeného zboží v Podkopné Lhotě, společnost Hruška spol., s.r.o. přijme vedoucí prodejny a prodavačky pro nově otevíranou prodejnu v naší obci. Bližší informace Vám budou sděleny na tel. 725 963 865

Změna systému slev na jízdném

Od 1. dubna 2022 mění stát systém slev na jízdném ve veřejné dopravě. Nové podmínky se dotknou i cestujících ve spojích Integrované dopravy Zlínského kraje. Bližší informace – viz. příloha:

Tisková zpráva – změna slev na jízdném